Η εφαρμογή "Ελληνικό Αρχείο Καταγραφής Αιματολογικών Νοσημάτων (ΕΑΚΑΝ)" είναι πλέον προσβάσιμη στη διεύθυνση https://eakan.eae.gr/.

Θα ανακατευθυνθείτε στη νέα σελίδα αυτόματα σε 5 δευτερόλεπτα.